Підготовче відділення

         Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства належить до факультету іноземних студентів  ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. 
Кожного року на підготовчому відділенні навчається близько 100 слухачів з різних країн світу. Іноземці вивчають українську мову, фізику, хімію, біологію, знайомляться з історією та культурою нашого народу.
         Головне завдання підготовчого відділення – підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України за медико-біологічним напрямом (ліцензія Міністерства освіти і науки України № 527878  від 30 червня 2015 року). 
         Навчання на підготовчому відділенні здійснюється згідно з «Положенням про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства». Термін навчання – 1 навчальний рік (10 місяців). Початок занять – 1 жовтня. Навчання відбувається в групах із 12 осіб. Упродовж перших двох місяців слухачі вивчають українську (російську) мову, а потім – подальше вивчення мови та наукової термінології із загальноосвітніх дисциплін, які є базовими для навчання у вищих навчальних закладах медико-біологічного напряму (біології, хімії, фізики, математики, інформатики) та курс країнознавства. Слухачі складають іспити з української (російської) мови та профілюючих предметів.
         Заняття з мови проводять викладачі з багаторічним досвідом викладання для слухачів-іноземців. Оригінальна навчальна методика допомагає слухачам відділення вивчити українську (російську) мову й опанувати наукову термінологію у необхідному для навчання за обраною спеціальністю обсязі.