Історія підготовчого відділення


          
          Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства ТДМУ засноване у листопаді 1998 року. За цей час тут здобували знання 768 слухачів із   різних країн світу, 515 із них отримали свідоцтво державного зразка про закінчення підготовчого відділення і стали студентами українських університетів. Щорічно на підготовчому відділенні навчаються іноземні громадяни країн Азії, Африки, Латинської Америки та Європи.


         Головне завдання підготовчого відділення – підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України за медико-біологічним напрямом.                      

       Навчання відбувається упродовж одного навчального року в групах із 12 осіб. Протягом перших двох місяців слухачі вивчають українську (російську) мову, а потім - подальше вивчення мови та наукової термінології із загальноосвітніх дисциплін, які є базовими для навчання у вищих навчальних закладах медико-біологічного напряму, - біології, хімії, фізики, математики, інформатики та курс країнознавства. Слухачі складають іспити з української (російської) мови та профілюючих предметів.

          У перші роки свого існування підготовче відділення, як і факультет іноземних студентів, входило до складу лікувального факультету, а заняття української мови відбувалися на кафедрі філософії та українознавства. Першим викладачем української мови як іноземної була Майданюк Ірина Зіновіївна (нині - доктор філософських наук, академік Української академії наук вищої освіти, завідувач кафедри культурології НУБіП).

Майданюк І. З. – перший викладач іноземних слухачів

         У 1999 році  у видавництві «Укрмедкнига» було видано посібник для іноземних слухачів «Українська мова. Практичний курс для іноземців», одним із співавторів якого була Ірина Зіновіївна.

      Першим завідувачем підготовчого відділення був к.м.н., асистент (нині доцент) кафедри шпитальної хірургії № 1 Доброродній В.Б.

Доц. Доброродній В.Б. – перший завідувач підготовчого відділення

        У 2001 році був створений факультет іноземних студентів, і підготовче відділення входило до його складу. У 2001-2002 роках українську мову для іноземних слухачів викладали І.З. Майданюк і О.А. Горленко, російську – С.М. Доровіцина, Л.В. Наліжита, С.С. Слободян.


 
Слухачі відділення і викладачі С.М. Доровіцина та Л.В. Наліжита, 2002 рік


У 2003 – 2014 році відділення очолював доцент (нині д. м.н., професор) Запорожан С.Й.Проф. Запорожан С.Й., завідувач відділення 2003-2014 н.р.

           Кількість слухачів на підготовчому відділенні щороку змінювалась:  у 1998 -1999 навчальному році – 1 слухач, у 1999-2000 – 2 слухачі, 2000-2001 – 10, 2001-2002 – 16, 2002-2003 – 30, 2003-2004 – 32, 2004-2005 – 30, 2005-2006 – 23, 2006-2007 – 23 слухачі.  

          

Починаючи з 2007 -2008 навчального року,  кількість іноземців збільшується: у 2007-2008 – 63, 2008-2009 – 55, 2009-2010 – 86, 2010-2011 – 103, 2013-2014 – 85, 2014-2015 – 74 слухачі.

        У 2014 році у складі відділенні були іноземці з різних країн світу (Нігерія, Гана, Індія, Ірак, Пакистан, Ефіопія, Саудівська Аравія, Конго, Туреччина тощо). Наприкінці навчального року вони підготували і провели свято під назвою «Де найкраще місце на землі».

Випускники 2013-2014 н.р.

 У 2014 році на посаду завідувача підготовчого відділення було призначено Наліжиту Л.В.


Викладацький склад підготовчого відділення, 2014-2015 н.р.

(У центрі – завідувач Л.В. Наліжита, ліворуч – викладач хімії О.Б. Тарасюк, викладач біології – О.О. Гром, викладач української мови М.Д. Тимощук; праворуч - викладачі української мови О.І.Вишньовська, Г.В. Сафронів, Н.Б. Гамуга).


                   Іноземцям подобається навчатися на підготовчому відділенні нашого медичного університету, адже тут вони не лише здобувають, систематизують свої знання, вивчають українську(російську) мову. Під час навчання на підготовчому відділенні відбувається адаптація іноземців до ситеми навчання у ВНЗ України, знайомство з українською  історією і культурою. Вже традиційними стали участь слухачів відділення  у Шевченківських читаннях, вечір «Будьмо знайомі!» .


        

Вечір підготовчого відділення «Будьмо знайомі!», 2014-2015 н.р.

 


Іноземці співають українські народні пісні

                     Після закінчення підготовчого відділення й успішного виконання навчальної програми слухачі-іноземці отримують свідоцтво державного зразка, яке дає право продовжувати навчання за медико-біологічним напрямом у будь-якому університеті України.  У 2015 році вперше в історії підготовчого відділення ТДМУ відбулося урочисте вручення сертифікатів його випускникам.

Урочистості з нагоди вручення сертифікатів, 2014-2015 н.р.

(У центрі – декан факультету іноземних студентів проф. П.Р. Сельський)


У 2015-2016 навчальному році на підготовчому відділенні навчалося 80 слухачів із 17 країн світу.

 

Педагогічний колектив підготовчого відділення, 2015-2016 н.р.

(У центрі – завідувач Л.В. Наліжита, ліворуч – викладач  інформатики М.Я.  Дедьо, викладач хімії О.Б. Тарасюк, викладач біології – О.О. Гром; праворуч - викладачі української мови Н.Б. Гамуга, М.Д. Тимощук).


   
   

Вечір підготовчого відділення «Мова єднає нас!», 2015-2016 н.р.


Заняття з мови, біології, хімії, фізики, інформатики та математики проводять викладачі з багаторічним досвідом викладання для слухачів-іноземців. Оригінальна навчальна методика допомагає слухачам відділення вивчити українську (російську) мову й опанувати наукову термінологію у необхідному для навчання за обраною спеціальністю обсязі.

                 

    


    

Слухачі вивчають українську або російську мову


    

На занятті хімії

 

    

Заняття з біології

           

                   Викладачі проводять екскурсії по місту, в краєзнавчий музей, у музей анатомії університету, у міста України.


   
   

Екскурсія до міста Лева, червень, 2015 р.


Екскурсія до анатомічного музею університету, 2016 рік

          


                                                         Екскурсія Кременець - Дубно - Клевань - Луцьк, 2016 рік


        


Екскурсія в Одесу, 2016 рік


   

          
                                                    Екскурсія Кривче-Хотин-Кам'янець-Подільський, 2016 рік


                      
                                         Участь у лізі чемпіонів ТДМУ з міні-футболу, квітень 2016р.


         Навчання іноземців на підготовчому відділенні – це перший крок до здійснення їхньої мрії здобути якісну медичну освіту в Україні.