Навчальна робота

                        На підготовчому відділенні для іноземних громадян викладаються такі дисципліни:


    «Українська мова як іноземна»


    Мета дисципліни – надання слухачам-іноземцям мовних та мовленнєвих знань як підґрунтя для успішного навчання у вищому медичному навчальному закладі, формування у слухачів необхідних навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), забезпечення можливості спілкування в українському мовному середовищі.
 

 

    «Країнознавство»


    Мета дисципліни – ознайомлення іноземних слухачів із сучасною незалежною українською державою, з її історією, природними умовами та культурою, поглиблення знань про країни та регіони світу. Паралельно –збагачення лексичного запасу, формування навичок та вмінь мовленнєвої діяльності для більш успішної адаптації іноземців в Україні.
      


   «Біологія», «Хімія», «Фізика», «Математика»


    Мета вивчення дисциплін – оволодіння науковою         термінологію українською (російською) мовою, засвоєння лексичного матеріалу та конструкцій, які властиві науковому стилю мовлення задля підготовки іноземних слухачів до навчання у вищому медичному навчальному закладі.
ĉ
Тетяна Ярославівна Гавур,
5 бер. 2018 р., 01:37
ĉ
Тетяна Ярославівна Гавур,
5 бер. 2018 р., 00:08