Колектив

Викладацький склад підготовчого відділення


 Завідувач підготовчого відділення —  Лариса Віталіївна Наліжита 
заступник декана факультету іноземних студентів

У 1992 році  закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут 
за спеціальністю «українська мова і література». У ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського працює з 1997 року. 
Педагогічний стаж роботи – 17 років, стаж роботи з іноземними студентами – 13 років. 
Автор програми «Українська мова як іноземна (за медико-біологічним спрямуванням)», 
навчально-методичного посібника «Українська мова (елементарний рівень). Робочий зошит для іноземців».
       
    
  Викладач української мови — Оксана Іванівна Вишньовська 

            Закінчила у 2003 році Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова 

та література" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури. 

У 2010 році закінчила аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності 10.02.01. Українська мова. 

Написала дисертацію на тему "Лексика сучасної української масової культури: кодифікація та реалізація". 
Робота пройшла апробацію та готується до захисту.

З 2009 року працює викладачем української мови на підготовчому відділенні  ТДМУ.     
  Викладач української, російської мови та країнознавства — Надія Богданівна Гамуга 

Закінчила у 1999 році Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  (ТДПУ)

 і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика освіти. Українська мова і  література” 

та здобула кваліфікацію спеціаліста педагогічної освіти, викладача  української мови і літератури, зарубіжної літератури.

З 2014 року працює  викладачем  російської мови, української мови та країнознавства на  підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства у ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

  Викладач української мови та країнознавства — Галина Василівна Сафронів

У 2013 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра філології,

викладача української мови та літератури, вчителя зарубіжної літератури.

В 2013 році працювала старшим лаборантом на кафедрі медичного права ДВНЗ «Тернопільський державний

медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України.

З 2014 року викладач української мови і країнознавства підготовчого відділення.


 Викладач української мови  — Марина Дмитрівна Тимощук 

У 2014 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)

 за спеціальністю "Мова і література" та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача російської мови та

літератури, української мови і зарубіжної літератури. 

З 2015 року працює у ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на посаді викладача української мови

підготовчого відділення 
для іноземців та осіб без громадянства.

Викладач біології Оксана Олександрівна Гром 
           
            У 2003 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

(ТНПУ)  за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія”, та здобула кваліфікацію 

вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

              З 2004 року працює у ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на посаді викладача біології підготовчого відділення.
   
 tarasiuk@tdmu.edu.ua
 Викладач хімії — Оксана Богданівна Тарасюк 

             У 2008 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)  за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія” та здобула кваліфікацію магістра 

педагогічної освіти, викладача хімії, вчителя біології, основ екології та безпеки життєдіяльності.
              З 2009 року працює у ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на посаді старшого лаборанта та асистента 
(2010-2011рр.) кафедри фармацевтичної хімії.  У 2013 році старший лаборант кафедри загальної хімії.
З 2014 року  викладач хімії підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства.

 
 Викладач математики — Світлана Ярославівна Гураль 

У 2001 році закінчила Тернопільський державний технічний
імені Івана Пулюя (ТНТУ)  за спеціальністю “Прилади точної механіки” та 
здобула кваліфікацію інженера в галузі приладобудування. 
З 2001 року працює у ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на посаді оператора, 
провідного програміста, у 2008-2015рр.– на посаді асистента та старшого 
лаборанта кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального 
обладнання.  З 2015 року – інспектор навчального відділу та  викладач 
фізики, інформатики та математики підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства.