Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» засноване у листопаді 1998 року. За цей час тут здобули знання слухачі із 50 країн світу. Щорічно на підготовчому відділенні навчається близько 100 слухачів із країн Азії, Африки, Латинської Америки та Європи.

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» засноване у листопаді 1998 року. За цей час тут здобували знання 848 слухачів із різних країн світу, 561 із них отримали свідоцтво державного зразка про закінчення підготовчого відділення і стали студентами українських університетів.

У перші роки свого існування підготовче відділення, як і факультет іноземних студентів, входило до складу лікувального факультету, а заняття української мови відбувалися на кафедрі філософії та українознавства. У 1999 році у видавництві «Укрмедкнига» було видано один із перших посібників в Україні для іноземних слухачів «Українська мова. Практичний курс для іноземців», одним із співавторів якого була викладач кафедри Майданюк Ірина Зіновіївна.

У 1998 - 2003 рр. підготовче відділення очолював канд. мед. наук, доц. В.Б. Доброродній.

Доц. Доброродній В.Б. – перший завідувач підготовчого відділення.

У 2001 році був створений факультет іноземних студентів і підготовче відділення увійшло до його складу. У 2001-2002 роках українську мову для іноземних слухачів викладали І.З. Майданюк і О.А. Горленко, російську – С.М. Доровіцина, Л.В. Наліжита, С.С. Слободян.

Перший випуск на підготовчому відділенні відбувся в липні 1999 року, а випускником був лише один слухач. Проте кількість слухачів щороку змінювалась: у 1998 -1999 навчальному році – 1 слухач, у 1999-2000 – 2 слухачі, 2000-2001 – 10, 2001-2002 – 16, 2002-2003 – 30, 2003-2004 – 32, 2004-2005 – 30, 2005-2006 – 23, 2006-2007 – 23 слухачі.

Слухачі відділення із Сирії, Йорданії, Пакистану і викладачі С.М. Доровіцина та

Л.В. Наліжита, 2002 рік

Упродовж 2003 - 2014 рр. керівником підготовчого відділення працював д-р мед. наук,

проф. С.Й. Запорожан.

Проф. Запорожан С.Й., завідувач відділення 2003-2014 н.р.

Починаючи з 2007 -2008 навчального року, кількість іноземців збільшується до шістдесяти трьох. Це слухачі з Камеруну, Саудівської Аравії, Єгипту, Судану, Кувейту, Сирії, Індії. У 2008-2009 році навчалося 55, у 2009-2010 – 86, 2010-2011 – 103, 2013-2014 – 85, 2014-2015 – 74, 2015-2016 – 80 слухачів.

Випускники 2013-2014 н.р.

Із 2014 року посаду завідувача займає Л.В.Наліжита.

Наліжита Л.В., завідувач відділення з 2014 р.

У 2015 році особливу увагу приділяли не лише навчанню, а й адаптації іноземців до системи освіти у ВНЗ України, знайомству з українською історією і культурою. Традиційними стали вечори та літературно-музичні свята слухачів відділення.

Вечір підготовчого відділення «Будьмо знайомі!», 2014-2015 н.р.

Іноземці співають українські народні пісні

У цьому ж році вперше в історії підготовчого відділення ТДМУ відбулося урочисте вручення сертифікатів його випускникам.

Урочистості з нагоди вручення сертифікатів, 2014-2015 н.р.

(У центрі – декан факультету іноземних студентів проф. П.Р. Сельський)

Іноземцям подобається навчатися на підготовчому відділенні нашого університету, адже тут вони вивчають українську (російську) мову.

Слухачі вивчають українську або російську мову, 2016 рік

Іноземні громадяни здобувають, систематизують свої знання із профілюючих предметів.

Слухачі з Марокко, Єгипту, Гани та Сирії на уроці хімії, 2016 рік.