На підготовчому відділенні для іноземних громадян викладаються такі дисципліни:

«Українська мова як іноземна»

Мета дисципліни – надання слухачам-іноземцям мовних та мовленнєвих знань як підґрунтя для успішного навчання у вищому медичному навчальному закладі, формування у слухачів необхідних навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), забезпечення можливості спілкування в українському мовному середовищі.

«Біологія», «Хімія», «Фізика», «Математика»

Мета вивчення дисциплін – оволодіння науковою термінологію українською (російською) мовою, засвоєння лексичного матеріалу та конструкцій, які властиві науковому стилю мовлення задля підготовки іноземних слухачів до навчання у вищому медичному навчальному закладі.

«Країнознавство»

Мета дисципліни – ознайомлення іноземних слухачів із сучасною незалежною українською державою, з її історією, природними умовами та культурою, поглиблення знань про країни та регіони світу. Паралельно –збагачення лексичного запасу, формування навичок та вмінь мовленнєвої діяльності для більш успішної адаптації іноземців в Україні.

Навчання на підготовчому відділенні здійснюється згідно з «Положенням про підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства». Термін навчання – 1 навчальний рік . Початок занять – 1 жовтня. Навчальний процес відбувається в сучасних навчальних кабінетах у групах із 12 осіб. Слухачі вивчають українську (російську) мову та наукову термінологію із загальноосвітніх дисциплін, які є базовими для навчання у ВНЗ медико-біологічного напряму (біології, хімії, фізики, математики, інформатики), та курс країнознавства.

Головне завдання підготовчого відділення – підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України за медико-біологічним напрямом (ліцензія Міністерства освіти і науки України № 527878 від 30 червня 2015 року).

Під час навчання на підготовчому відділенні відбувається адаптація іноземців до системи освіти України, знайомство з українською історією і культурою. Викладачі проводять екскурсії по місту, в краєзнавчий музей, у музей анатомії університету, цікавими місцями України. Вже традиційними стали вечори, літературно-мистецькі свята, де звучать рідна й українська мови.

Після закінчення підготовчого відділення слухачі складають іспити з української (російської) мови та профілюючих предметів. За умови успішного виконання навчального плану випускники урочисто отримують свідоцтво державного зразка, яке дає право продовжувати навчання за медико-біологічним напрямом у будь-якому університеті України.

Навчання іноземців на підготовчому відділенні – це перший крок до здійснення їхньої мрії здобути якісну медичну освіту в Україні.