Викладач української мови — Оксана Іванівна Вишньовська

Закінчила у 2003 році Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова

та література" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

У 2010 році закінчила аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності 10.02.01. Українська мова.

Написала дисертацію на тему "Лексика сучасної української масової культури: кодифікація та реалізація".

Робота пройшла апробацію та готується до захисту.

З 2009 року працює викладачем української мови на підготовчому відділенні ТДМУ.