Викладач української, російської мови та країнознавства — Надія Богданівна Гамуга

Закінчила у 1999 році Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТДПУ)

і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика освіти. Українська мова і література”

та здобула кваліфікацію спеціаліста педагогічної освіти, викладача української мови і літератури, зарубіжної літератури.

З 2014 року працює викладачем російської мови, української мови та країнознавства на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства у ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».