Викладач української мови та країнознавства — Галина Василівна Сафронів

У 2013 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра філології,

викладача української мови та літератури, вчителя зарубіжної літератури.

В 2013 році працювала старшим лаборантом на кафедрі медичного права ДВНЗ «Тернопільський державний

медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України.

З 2014 року викладач української мови і країнознавства підготовчого відділення.