Викладач хімії — Оксана Богданівна Тарасюк

У 2008 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія” та здобула кваліфікацію магістра

педагогічної освіти, викладача хімії, вчителя біології, основ екології та безпеки життєдіяльності.

З 2009 року працює у ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на посаді старшого лаборанта та асистента

(2010-2011рр.) кафедри фармацевтичної хімії. У 2013 році старший лаборант кафедри загальної хімії.

З 2014 року викладач хімії підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства.

tarasiuk@tdmu.edu.ua