Викладач української мови — Марина Дмитрівна Тимощук

У 2014 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)

за спеціальністю "Мова і література" та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача російської мови та

літератури, української мови і зарубіжної літератури.

З 2015 року працює у ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на посаді викладача української мови

підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства.